Facebook

Zapisy dziecka do przedszkola na rok 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie woli

Oświadczenie do wniosku

Rodo  

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 14 do 28 lutego 2022r.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r. poz.1082) - do 7 marca 2022r.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 18 marca 2022r. do godz. 15.00  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do 25 marca 2022r. do godz. 15.00  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 kwietnia 2022r. do godz. 15.00  

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia  
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia -do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora