Facebook

Sprawy organizacyjne

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz imprez 2023/2024

Spotkania z rodzicami:

12 września 2023 r. -  16:30 - zebranie z rodzicami 

24 października 2023 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami 

18 grudnia 2022 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami 

22 stycznia 2024r. - zebranie z rodzicami

19 marca 2024 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami 

13 maja 2024 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami