Facebook

Historia szkoły

Historia szkoły sięga 1911 roku, w którym podjęto budowę, wówczas szkoły pięcioklasowej, zakończoną w roku 1912. Obecnie ta część określana jest „starą szkołą”. W latach 60-tych XX w. szkoła wzbogaciła się o drugi budynek, obecnie „nową szkołę”. Obydwie części stanowię całość i są eksploatowane. W starej części szkoły znalazło swoją lokalizację przedszkole.

Z dniem 1 września 2004r. uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny, w którego skład wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka oraz Publiczne Przedszkole nr 2.

Podejmowane przez nas działania sprzyjają tworzeniu indywidualnego charakteru placówki:

posiadamy sztandar szkoły z 1937 roku (ufundowany przez społeczeństwo żyglińskie, poświęcony w dniu 21 czerwca 1991 roku);

w 1998 roku, w 40 rocznicę powstania MDP, przyznano szkole srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa.

Szkoła od sześciu lat przechodzi modernizację i zmienia się w nowoczesną placówkę. Zostały wyremontowane wszystkie sale lekcyjne - wymieniono podłogi, meble. Klasy wyposażono nowoczesny sprzęt multimedialny, który wzbogaca jakość oferty edukacyjnej oraz uatrakcyjnia lekcje. Remontu doczekały się sanitariaty oraz sala gimnastyczna. Powstała sala terapeutyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej,logopedii oraz podnoszenia kompetencji emocjonalno – społecznych. Nasz chlubą jest również nowoczesna pracownia przyrodniczo- ekologiczna „ Wykopalisko wiedzy”. Wszystko to wpłynęło na estetykę budynku i otoczenia.