Facebook

W dniu 10 września 2020r. na zebraniu reprezentacji klas jednogłośnie wybrano:

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

·Przewodnicząca – Elżbieta Haładyn

·Z-ca Przewodniczącej i Sekretarz – Karolina Kierpal

·Skarbnik – Danuta Pracka

Komisję Rewizyjną w składzie:

·Irena Banaś

·Ewa Kulik

·Celina Żydek

 

Bank Spółdzielczy w Świerklańcu

Nr konta 56 8467 0001 0000 3421 5000 0001

 

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 Miasteczko Śl. ul Harcerska 5 S

Składka roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 60 zł. za jedno dziecko i 40 zł. za kolejne dziecko szkolne. Wpłat można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub na konto bankowe, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę:
Jednorazowo lub w dwóch ratach w terminach:

·Do 31 października 2021 – I rata

·Do 31 marca 2022 – II rata

Ubezpieczenie w kwocie 40,50 zł. proszę wpłacać na konto bankowe (w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę) lub do skarbników Rad Klasowych w terminie do 30 września 2021.

 

Skład Rady Rodziców:

Kl 1a
Marzena Lysik
Anna Fryc
Małgorzata Michlik

Kl 1a
Karolina Ogrodnik
Małgorzata Wróbel
Alina Siwy

Kl 2a
Małgorzata Musik
Marta Skowronek
Anna Wolnik

Kl 2b
Katarzyna Zdebel
Barbara Lesz
Żaneta Bogacka

Kl 3
Celina Żydek
Barbara Podbioł
Karolina Kierpal

Kl 4
Paweł Żydek
Elżbieta Haładyn
Patrycja Pella

Kl 5
Magdalena Burdzik
Jolanta Sobieraj
Jolanta Fabian

Kl 6 - brak

Kl 7 a
Patrycja Dudek
Lucyna Hyla
Danuta Pracka

Kl 7b
Joanna Wylężek
Iwona Plaza
Teresa Gwóźdź

Kl 8
Aleksandra Bogacka - Kandzia
Teresa Jeziorska
Katarzyna Stroba - Chudzik