Facebook

W dniu 10 września 2020r. na zebraniu reprezentacji klas jednogłośnie wybrano:

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

·Przewodnicząca – Joanna Ślusarek

·Z-ca Przewodniczącej i Sekretarz – Aleksandra Woźniak – Żak

·Skarbnik – Katarzyna Buchenfeld

Komisję Rewizyjną w składzie:

·Irena Banaś

·Ewa Kulik

·Celina Żydek

Składka roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 60 zł. za jedno dziecko i 40 zł. za kolejne dziecko szkolne. Wpłat można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub na konto bankowe, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę:

Bank Spółdzielczy w Świerklańcu

Nr konta 56 8467 0001 0000 3421 5000 0001

 

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 Miasteczko Śl. ul Harcerska 5 

Jednorazowo lub w dwóch ratach w terminach:

·Do 31 października 2020 – I rata

·Do 31 marca 2021 – II rata

Ubezpieczenie w kwocie 39 zł. proszę wpłacać do skarbników Rad Klasowych w terminie do 30 września 2020.

Skład Rady Rodziców:

  I a I b II III a III b IV VI a VI b VII VIII
Przewodnicząca Marta Skowronek Katarzyna Zdebel Karolina Kierpal Paweł Żydek Małgorzata Musik Katarzyna Lipka Patrycja Dudek Ewa Kulik Aleksandra Bogacka - Kandzia Irena Banaś
Z-ca Przewodniczącej Anna Wolnik Joanna Ślusarek Celina Żydek Elżbieta Haładyn Ewelina Musik Natalia Kopka Katarzyna Buchenfeld Iwona Plaza Teresa Jeziorska Patrycja Dudek
Skarbnik Małgorzata Musik Żaneta Bogacka Barbara Podbioł Aleksandra Żak Patrycja Pella Magdalena Burdzik Danuta Pracka Lucyna Hyla   Katzryna Kowol