Facebook

Zapisy do klasy pierwszej

22 stycznia 2024, dodane przez: J.S. Zapisy do klasy pierwszej
grafika do wpisu: Zapisy do klasy pierwszej

Rozporządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

 

Zapraszamy do zapisu Państwa dziecka do naszej  szkoły. Oferujemy: 

 • bezpieczną atmosferę, 

 •  opiekę przed i po lekcjach w dobrze wyposażonej świetlicy,  

 • domowe obiady,  

 • bogate zaplecze edukacyjne, 

 • udział w projektach unijnych oraz grantach, dzięki którym nasza placówka jest dobrze wyposażona, 

 •  zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, integrację sensoryczną, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, dogoterapię, terapię metodą Tomatisa, zajęcia ceramiczne), 

 • klasy integracyjne, zapewniające harmonijny rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 • opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i wykwalifikowanej kadry. 

Zasady obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2024/25: 

 • Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci : 

- urodzone w 2017r. 

- urodzone w 2016r. jeżeli w roku szkolnym 2023/24 zostały odroczone od obowiązku szkolnego na mocy odrębnej decyzji, 

- urodzone w 2018r. na wniosek rodziców lub w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 • Zapisując dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły zgłoszenie, 

 • Zapisując dziecko do szkoły, należy wypełnić  WNIOSEK

Szczegółowe kryteria naboru zawiera Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie nr 2035/24 z dnia 18 stycznia 2024r.  

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych: 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej obwodowej 

 od 5 lutego do 26 lutego 2024 r. 

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej 

 do 4 marca 2024 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 11 marca 2024 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

Do 18  marca 2024 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej 

 25 marca 2024 r. 

Termin postępowania uzupełniającego 

od  06  maja do 08  czerwca 2024 r. 

 

Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim, ul. Harcerska 5, w godz. od 7:00-15:00 lub drogą mailową sekretariat@sp2miasteczko.edu.pl
w terminie od 5 do 26 lutego 2024r. 

ZAPRASZAMY!