Facebook

Projekt „Wirusoochrona”

Zdjęcia przedstawiają dzieci klas I - III w trakcie wykonywania prac plastyczno - technicznych do projektu "Wirusoochrona"