Facebook

Spotkanie uczniów klas I - III z przedstawicielami PLK

Zdjecia ze spotkania z pracownikami PLK. Na zdjęciach dzieci naszej szkoły uczestniczące w prelekcji.