Facebook

Umiem pływać

16 listopada 2020, dodane przez: J.S. Umiem pływać
grafika do wpisu: Umiem pływać

Od września uczniowie klas I-III brali udział w kolejnej już edycji  Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać" w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Główne cele projektu to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Uczniowie wzięli udział w 10 lekcjach. Ich trud i zaangażowanie na zajęciach zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.